Novinky

  • Neváhajte nás kontaktovať
  • telefonicky:
  • +421 903 194 408
   +421 908 184 758
  • alebo emailom na:
  • natrix@natrix.sk

  Ekoturizmus

  Filozofiou spoločnosti NATRIX je: „Dostať sa krajine pod kožu a pritom ju neporaniť

  Pri organizácii našich ciest prihliadame na kritériá trvalo udržateľného turizmu a ekoturizmu:

  • uprednostňujeme menšie skupiny ľudí (do 20 osôb)
  • ubytovanie vyhľadávame v menších, väčšinou rodinných zariadeniach, ktoré dýchajú lokálnou atmosférou
  • ak je to možné, prepravujeme sa prostriedkami hromadnej dopravy, vlakom, loďou, bicyklom alebo pešo
  • navštevujeme miesta, kde sa dá stretnúť s miestnymi obyvateľmi a nie stratiť sa v anonymnej mase veľkomesta a prúde turistov
  • program zostavujeme aj s prihliadaním na zdravý životný štýl – dostatok fyzického pohybu, nestresujúce aktivity prispievajúce k mentálnemu uvoľneniu a odreagovaniu sa, jedlo zodpovedajúce sezóne a pripravené z lokálnych surovín…
  • nestačí nám sprostredkovať len povrchné spoznávanie top atrakcií Slovenska, ale umožňujeme našim klientkám a klientom dostať sa krajine až pod jej „kožu“ – dozvedieť sa niečo o živote ľudí v nej v minulosti i dnes prostredníctvom miestnych sprievodcov, lokálneho jazyka, jedla, produktov…
  • naším záujmom je svojou prítomnosťou navštívenú krajinu nezraniť – zanechávame po sebe čo najmenej odpadu, nenarúšame okolie prílišným hlukom a svojou troškou prispievame k šetreniu prírodných zdrojov…
  • dbáme na to, aby podstatná časť príjmov z cestovného ruchu zostala v navštívenom regióne a prispela k zvýšeniu príjmov miestneho obyvateľstva
  • našou prioritou je zážitok a nie konzumácia bez hraníc

  Trvalo udržateľný turizmus znamená zodpovedné správanie sa počas cestovania, ohľaduplné k prírodným a kultúrnym hodnotám s cieľom ich udržania pre ďalšie generácie a prispievajúce k zlepšovaniu kvality života lokálneho obyvateľstva.

  Ekoturizmus je zodpovedné cestovanie do prírodných oblastí, ktoré je ohľaduplné k životnému prostrediu a zlepšuje kvalitu života lokálneho obyvateľstva. (TIES – The International Ecotourism Society)
  Je súčasťou trvalo udržateľného turizmu. Trvalo udržateľný turizmus na rozdiel od ekoturizmu sa realizuje aj v iných ako prírodných oblastiach.