Novinky

  • Neváhajte nás kontaktovať
  • telefonicky:
  • +421 903 194 408
   +421 908 184 758
  • alebo emailom na:
  • natrix@natrix.sk

  EKO konferencie

  Kongresy, konferencie, semináre, workshopy alebo mítingy – všetky môžu prebiehať aj spôsobom šetrným k životnému prostrediu a minimálne zaťažiť lokálnu komunitu a jej obyvateľstvo. Náš tím zohľadňuje pri ich organizácii kdekoľvek je to možné nasledovné trvalo udržateľné princípy:

  • obojstranná tlač len tých najdôležitejších informácií na bezchlórovom recyklovanom papieri
  • výroba reklamných materiálov prednostne z obnoviteľných surovín
  • vyhýbanie sa jednorázovým produktom
  • stravovanie počas podujatí pozostáva z regionálnych sezónných produktov a surovín, prednostne z ekologického poľnohospodárstva
  • nakupované služby a tovar sú dodávané lokálnymi firmami z blízkeho okolia
  • účastníčky a účastníci sú motivovaní k používaniu prostriedkov verejnej dopravy
  • servis kyvadlovej dopravy, organizovaný trasport účastníčok a účastníkov
  • používanie bicyklov, kočov ťahaných koňmi a iných ekologicky vhodných dopravných prostriedkov
  • minimalizácia produkcie odpadov
  • sociálne zodpovedný prístup, zapájanie ľudí s rôznym postihnutím alebo obmedzením do pracovného procesu

  Referencie:

  The pan-European Green-Belt Meeting