The pan-European Green-Belt Meeting

Bratislava/Stupava – 18.-21. november 2007

The pan-European Green-Belt Meeting Stupava

Viac ako 70 účastníkov z 22 krajín diskutovalo o možnostiach zabezpečenia ochrany prírody a trvalo udržateľnom rozvoji Zeleného pásu Európy.

Po druhej svetovej vojne rozdeľovala Európu tzv. Železná opona, ktorá sa tiahla od Barentsovho mora na severe až po Čierne more na juhu. Do hraničného pásma nemohol nikto po celé desaťročia vstúpiť, vďaka čomu sa tu zachovala príroda, biotopy, rastlinné a živočíšne druhy, ktoré inde zanikli. Tento priestor dnes voláme Zelený pás – Green Belt. Je jednou z nosných zložiek európskeho prírodného dedičstva, živým monumentom európskej histórie a prírody.

Konferenciu sme organizovali v spolupráci s BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) ako lokálni partneri IUCN (Medzinárodná organizácia ochrany prírody).

www.europeangreenbelt.org
Stiahnuť IUCN Newsletter 2008/1 s informáciami o konferencii vo formáte PDF