2. medzinárodný “FEIN!Staubfrei” kongres

Klagenfurt am Wörthersee – 1.-2. október 2009

NATRIX ako člen ”KommTeam” – projektovo špecifického združenia 3 podnikateľských subjektov: Gabriele Meßner-Mitteregger (wort und bild), Sigrid Bostjancic (bos.s grafik) a natrix – spolupracoval na organizácii 2. medzinárodného “FEIN!Staubfrei”-kongresu 2009 v rakúskom meste Klagenfurt am Wörthersee v spolkovej krajine Korutánsko.

Viac ako 300 odborníkov z 15 krajín z oblasti životného prostredia a dopravy, predstavitelia samosprávy, politických organizácií, vedeckých inštitúcií a súkromného sektora vrátane jedného z najrenomovanejších expertov na polietavý prach a autora početných publikácií v USA – pána Douglassa Dockeryho z Harvard School of Pulbic Health v Bostone – si vymenili najaktuálnejšie informácie o vplyve polietavého prachu na ľudské zdravie v Európe a USA ako aj o nákladoch a príčinách znečistenia ovzdušia polietavým prachom.

V rámci vyše 20 referentských príspevkov boli odprezentované aj výsledky EU-LIFE projektu „SPAS“ (Sound and Particle Absorbing System), ktorého cieľom bolo podstatne znížiť znečistenie ovzdušia spôsobované emisiami PM10 a tiež zaťaženie hlukom. To umožňuje jedinečná a v Európe prvá zvukotesná stena kombinovaná s filtrom na polietavý prach v Klagenfurte, ktorú si mohli záujemci počas exkurzie pozrieť.

Preprava účastníkov kongresu na elektrobicykloch, špeciálne ocenenie tých, čo pricestovali vlakom, jedinečné kongresové tašky vyrobené z niekdajších reklamných plachiet a už nefunkčných bezpečnostných pásov sú len niektorými príkladmi ekologicky zodpovedného prístupu k organizácii celého kongresu.

www.life-spas.at