Novinky

  • Neváhajte nás kontaktovať
  • telefonicky:
  • +421 903 194 408
   +421 908 184 758
  • alebo emailom na:
  • natrix@natrix.sk

  Cestovanie po Slovensku inak

  NATRIX je cestovná kancelária zameraná na rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu a ekoturizmu na Slovensku.

  • naše cesty charakterizuje príroda, kultúra, slovenské tradície a neobyčajné zážitky
  • cez nás spoznáte slovenské regióny viac do hĺbky, lepšie porozumiete prírode, znovuobjavíte tradičné remeslá a slovenskú kuchyňu
  • s nami vás čaká alternatívna dovolenka, iné prázdniny, zmysluplne využitý voľný čas a príjemná rekreácia na Slovensku

  Jedno a viacdňové poznávacie zájazdy pre skupiny a školy

  zamerané na ekovýchovu, prehlbovanie vzťahu k prírode, slovenskej histórii, tradíciam a kultúre s poskytnutím komplexných služieb (program, ubytovanie, strava, doprava) najmä v regiónoch Bratislava, Záhorie,  Podunajsko, Považie, Orava, Kysuce

  •  environmentálne vzdelávanie
  •  turistika, turistické prechody
  •  návšteva kultúrnych pamiatok (hrady, zámky, kláštory, katedrály, múzeá v prírode)
  •  interaktívne hry (divadlo, šerm, tradičné remeslá)
  •  remeselné dielne
  •  ekotábory pre deti i dospelých
  •  vínne cesty a kulinárske dobrodružstvá v rodinných firmách 
  •  splavy riek na pltiach i kanoe

  Firemné akcie v súlade s CSR

  (Corporate Social Responsibility – spoločenská zodpovednosť v oblasti životného prostredia a sociálneho dopadu fungovania firiem)

  • aktívne zapojenie zamestnancov do aktivít občianskych združení spojené s odborným výkladom a exkurziou: napr. čistenie prírodných rezervácií, označovanie chránených území, sadenie stromčekov 
  •  zabezpečenie akcií – catering v spolupráci s chránenými dielňami, lokálnymi dodávateľmi surovín
  •  vínne cesty – ochutnávky vína u lokálnych výrobcov vína, podpora miestnej výroby, rodinných firiem 

  Naša ponuka